/Files/images/180.JPG

БАСЮК НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА - методист ДНЗ "Зернятко". Займає посаду з 2004 року. Має вищу освіту, спеціаліст Вищої категорії, присвоєно звання - "Старший вихователь".

Завдання вихователя-методиста є:

* Вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя,

* Стимулювання творчого потенціалу педагогів;

* Підвищення педагогічної культури вихователів;

* Вдосконалення педагогічної майстерності;

* Розвиток спеціальних умінь та навичок;

* Формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

Методична робота з кадрами:

* Підвищення рівня фахової майстерності педагогів

* Курсова перепідготовка

* Атестація педагогів

* Наставництво

* Педради

* Семінари

* Консультації

* Колективні перегляди

* Робота творчої групи

Навчання педагогів відбувається в інтерактивних формах спілкування:

- круглий стіл, диспут, консультації;

- інтерактивні лекції;

- навчальні тренінги;

- семінари, семінари-практикуми,

- вивчення структури та оснащення матеріального середовища; ;

- спостереження колективних форм діяльності дітей, індивідуальної самостійної роботи дітей;

- взаємне відвідування відкритих занять педагогами.

Функції методичної служби ДНЗ

Інформаційна: Вивчення та накопичення інформації про стан та результати професійної діяльності педагогів; підвищення кваліфікації педагогічного персоналу; підвищення якості педагогічного процесу; узагальнення позитивного досвіду педагогів; поповнення банку педагогічної інформації про найбільш актуальні проблеми розвитку дошкільної освіти, про новітні досягнення науки та практики; широке впровадження інформаційних технологій; встановлення контактів зі ЗМІ, різноманітними установами та організаціями для розповсюдження інформації про діяльність ДНЗ.

Навчальна: Здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з новими освітніми програмами та технологіями; ознайомлення зі стандартами дошкільної освіти України; здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з законодавчими, нормативними документами в галузі освіти; організація та проведення семінарів, практичних занять, консультацій, відкритих заходів з використанням активних методів.

Контрольно-діагностична: Моніторинг якості педагогічного процесу; застосування методів психолого-педагогічної діагностики в процесі вивчення стану освітньо-виховного процесу; аналіз інноваційного досвіду педагогічного персоналу; узагальнення отриманих результатів.

Корекційно-прогностична (плануюча): Здійснення планування перспективних та поточних заходів ( річний, місячний, календарний плани)

Організаційна: Організація та участь в педагогічних радах, педагогічних годинах, батьківських конференціях тощо; організація методичних об’єднань, творчих груп та міні-проектів; організація самостійної роботи педагогів з підвищення професійного рівня; організація роботи з батьками дітей та соціальними партнерами; направлення педагогів на курси підвищення кваліфікації.

Дослідницька: Планування заходів на основі аналізу стану освітнього процесу та запитів педагогів з урахуванням нових тенденцій в розвитку освітніх технологій; вивчення та розповсюдження інноваційного досвіду та авторських технологій

Комунікативна: Усвідомлення особистої та соціальної значимості діяльності; реалізація гуманістичної парадигми в педагогічній діяльності; встановлення ділових контактів з учасниками педагогічного процесу, з соціальними партнерами.

Виховна (мотиваційно-стимулююча): Стимулювання творчої діяльності педагогів; виявлення потенціалу педагогів; стимулювання підвищення професійної кваліфікації; мотивування на використання особистісно-орієнтованої моделі виховання, на емпатію з дітьми, прояв любові та розуміння.

Гностична: Оволодіння методами самоаналізу, здійснення самоосвіти

Циклограма роботи методиста

Циклограма роботи методиста

ПОНЕДІЛОК

 1. спостереження за освітнім процесом та його аналіз

(тематичне та комплексне вивчення)

 1. індивідуальні консультації для вихователів
 2. робота в методичному центрі

( розробка методичних рекомендацій)

ВІВТОРОК

 1. спостереження за освітнім процесом та його аналіз

( медико – педагогічний контроль)

 1. робота в методичному центрі

(впорядкування матеріалів) Засідання творчої групи

 1. консультативний пункт для батьків
 2. планування роботи на місяць

( 4 – й тиждень)

СЕРЕДА

 1. спостереження за освітнім процесом та його аналіз

( попереджувальний контроль)

 1. педагогічна година

( семінари, консультації,педагогічна рада – згідно з річним планом)

 1. узагальнення передового педагогічного досвіду
 2. затвердження планів молодшої групи ( 4-й тиждень)

ЧЕТВЕР

 1. спостереження за освітнім процесом та його аналіз
 2. школа педагогічного мінімуму для помічників вихователя
 3. робота зі спеціалістами

( затвердження планів – 4-й тиждень)

 1. затвердження планів середньої групи (4-й тиждень)

П’ЯТНИЦЯ

 1. спостереження за освітнім процесом та його аналіз
 2. робота з педагогами, які атестуються
 3. робота в методичному центрі

( підготовка до виставок, конкурсів) 4. затвердження планів старших груп ( 4-й тиждень)

Кiлькiсть переглядiв: 155

Коментарi